یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص کودکان
گیلان

بهترین متخصص کودکان گیلان

دکتر اصغر نصراله زاده
دکتر افشین صفایی اصل
 • دکتر افشین صفایی اصل

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان گیلان ، شهر رشت، خ حاجی آباد روبروی داروخانه تابان ساختمان گاندی طبقه اول
دکتر امیررضا هدایت عبدی
دکتر بهروز پرتوی
 • دکتر بهروز پرتوی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان گیلان ، شهر رشت، چهارراه میکائیل، خیابان فاظی، روبروی سازمان آب فاضلاب، بالای داروخانه غفری
دکتر پروین صالحی دوبخشری
 • دکتر پروین صالحی دوبخشری

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان گیلان ، شهر رشت، چهار راه میکائیل،امام،جنب رادیولوژی دکتر فاضل پور،ساختمان جلالی
دکتر پریچهر خدنگ
دکتر محسن پورابراهیمی
 • دکتر محسن پورابراهیمی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان گیلان ، شهر رشت، خ امام خمینی،بین فلکه بانک ملی و چهارراه،ساختمان میلاد
دکتر تامارا طاهر فرهمند لنگرودی
دکتر جمشید خانقینی
 • دکتر جمشید خانقینی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان گیلان ، شهر رشت، چهارراه میکائیل، چهارراه پورسینا
دکتر جمشید مهرپی مقدم