یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
لرستان
متخصص کودکان

پزشکان متخصص کودکان لرستان

اعظم محسن زاده
الهه نظامی
 • الهه نظامی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر بروجرد، خ شهدا طبقه فوقانی داروخانه پیمان
امیرحسین سمیعی
 • امیرحسین سمیعی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر نور آباد ، خیابان امام جنب داروخانه عرب
ایوب فیروزی
 • ایوب فیروزی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر خرم آباد، میدان شهدا طبقه فوقانی داروخانه امام حسین
آرش خوش قلب
 • آرش خوش قلب

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر بروجرد، خیابان شهدا جنب داروخانه مرکزی
آویشن محمدی
 • آویشن محمدی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر خرم آباد، خیابان شهدای شرقی روبروی رادیولوژی آراد
پوران شیرانی
 • پوران شیرانی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر دورود، میدان فرمانداری
پیمان نصری کوهانستانی
جمیله باغچه سرا
 • جمیله باغچه سرا

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر بروجرد، خ شهدا جنب داروخانه مرکزی
حمید امید شفیعی
 • حمید امید شفیعی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر الیگودرز، خ سادات کوچه مسجد داوودی
رضا حکمت
 • رضا حکمت

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر خرم آباد، چهارراه رنگین کمان س روبروی باختر
ساسان ساکت
 • ساسان ساکت

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر خرم آباد، بین شهدا و چهارراه بانک روبروی موسسه فاطمیه
سعید پورمقتدر
 • سعید پورمقتدر

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر دورود، خیابان شریعتی طبقه فوقانی آزمایشگاه فراهانی
سونیا پورحقی
 • سونیا پورحقی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان لرستان، شهر خرم آباد، خیابان انقلاب روبروی بیمارستان شهدا
سید اکبر موسوی کوهدشت
27 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها