یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
گیلان
متخصص کودکان

پزشکان متخصص کودکان گیلان

دکتر لیلا احمدی علی آبادی
ابوالحسن دیوبند
احمد رنجکش عربانی
اسحاقی سیده مریم
اسد اله حجتی ثابت
 • اسد اله حجتی ثابت

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، چها رراه گلسار ساختمان بوعلی جنب شهرداری منطقه 3
اسد همتی
 • اسد همتی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، چهارراه گلسار ،ابتدای کوچه حق شناس ساختمان پزشکی ابان طبقه سوم
سیدفاطمه اسدی نژاد
اسفندیار نجفی توانا
اسماعیل عرب براکوهی
 • اسماعیل عرب براکوهی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، چهارراه گلسار،خ نواب،ک آریافر،ساختمان پرشین طبقه سوم
اسماعیل نورصالحی
 • اسماعیل نورصالحی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، چهارراه میکائیل،خ امام،جنب اداره برق ساختمان صدرا
اصغر نصراله زاده
افشین صفایی اصل
 • افشین صفایی اصل

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، خ حاجی آباد روبروی داروخانه تابان ساختمان گاندی طبقه اول
امیررضا هدایت عبدی
بهروز پرتوی
 • بهروز پرتوی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، چهارراه میکائیل، خیابان فاظی، روبروی سازمان آب فاضلاب، بالای داروخانه غفری
پروین صالحی دوبخشری
 • پروین صالحی دوبخشری

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان گیلان ، شهر رشت، چهار راه میکائیل،امام،جنب رادیولوژی دکتر فاضل پور،ساختمان جلالی
91 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها