یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
قزوین
متخصص کودکان

پزشکان متخصص کودکان قزوین

ابوالفضل مهیار
 • ابوالفضل مهیار

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان قزوین، شهر قزوین، منتظری،اول خیابان سلامگاه
احمد آتشگران
 • احمد آتشگران

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی غربی،ساختمان پزشکان سینا
اکرم طاهری
 • اکرم طاهری

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان قزوین، شهر قزوین، خیام،ساختمان پزشکان عدل
سعید کمایی
 • سعید کمایی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان قزوین، شهر تاکستان، امام،طبقه بالای آزمایشگاه ابوریحان
سید ابوالقاسم همایون هاشمی
سید حسین مطیعی لنگرودی
شبنم جلیل القدر
 • شبنم جلیل القدر

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان قزوین، شهر قزوین، دانشگاه،ساختمان البرز
فرهاد بابایی
 • فرهاد بابایی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان قزوین، شهر تاکستان، امام،ساختمان توحید
قسمت محمد زاده گیوی
مهرناز حاجی سید ابوترابی
مهشید سررشته داری
11 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها