یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بوشهر
کودکان

پزشکان متخصص کودکان بوشهر

دکتر مرجان عباسی
ابراهیم عصفوری
 • ابراهیم عصفوری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی و انکولوژی)
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی
ابراهیم عصفوری
 • ابراهیم عصفوری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی و انکولوژی)
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، ساختمان پزشکان محمدرسول ا...
سید محمد صالح طبیب
 • سید محمد صالح طبیب

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های کودکان
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ. سنگی ،مجتمع محمد رسول الله
شهریار شریفی
 • شهریار شریفی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر بندر گناوه، خیابان امام، جنب داروخانه کشاورزی
شهریار شریفی
 • شهریار شریفی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر بندر گناوه، کلینیک تخصصی
مهری ذاکری
 • مهری ذاکری

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر خورموج، خ شهید مطهری،طبقه فوقانی داروخانه دکتر ایماندار
یعقوب ارجمند فرد
 • یعقوب ارجمند فرد

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر بندر گناوه، کلینیک تخصصی امام خمینی
اسداله اسلام نژاد
 • اسداله اسلام نژاد

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان پارس
نسرین جان احمدی
 • نسرین جان احمدی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان پارس
شهروز معصوم
 • شهروز معصوم

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان نوید 2
ابراهیم طباطبایی
 • ابراهیم طباطبایی

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان دی
یعقوب ارجمندفر
ساسان اسد پور
 • ساسان اسد پور

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، طبقه فوقانی داروخانه دکترواحدی
فریبا خزان
 • فریبا خزان

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، طبقه فوقانی داروخانه دکترواحدی
23 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها