یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کودکان
بوشهر

بهترین متخصص کودکان بوشهر

دکتر ابراهیم عصفوری
 • دکتر ابراهیم عصفوری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی
دکتر ابراهیم عصفوری
 • دکتر ابراهیم عصفوری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی
دکتر سید محمد صالح طبیب
 • دکتر سید محمد صالح طبیب

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ. سنگی ،مجتمع محمد رسول الله
دکتر شهریار شریفی
 • دکتر شهریار شریفی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان بوشهر، شهر بندر گناوه، خیابان امام، جنب داروخانه کشاورزی
دکتر شهریار شریفی
 • دکتر شهریار شریفی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان بوشهر، شهر بندر گناوه، خیابان امام، جنب داروخانه کشاورزی
دکتر مهری ذاکری
 • دکتر مهری ذاکری

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان بوشهر، شهر خورموج، خ شهید مطهری،طبقه فوقانی داروخانه دکتر ایماندار
دکتر یعقوب ارجمند فرد
دکتر اسداله اسلام نژاد
دکتر نسرین جان احمدی
 • دکتر نسرین جان احمدی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان پارس