یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کودکان
قزوین

بهترین متخصص کودکان قزوین

دکتر ابوالفضل مهیار
دکتر احمد آتشگران
 • دکتر احمد آتشگران

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی غربی،ساختمان پزشکان سینا
دکتر اکرم طاهری
 • دکتر اکرم طاهری

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان قزوین، شهر قزوین، خیام،ساختمان پزشکان عدل
دکتر سعید طرلان
 • دکتر سعید طرلان

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

 • استان قزوین، شهر قزوین، فردوسی شمالی، ساختمان پزشکان دهخدا
دکتر سعید کمایی
 • دکتر سعید کمایی

 • تخصص:

  متخصص کودکان

 • استان قزوین، شهر تاکستان، امام،طبقه بالای آزمایشگاه ابوریحان
دکتر سید ابوالقاسم همایون هاشمی
دکتر سید حسین مطیعی لنگرودی
دکتر شبنم جلیل القدر
دکتر فرهاد بابایی
دکتر قسمت محمد زاده گیوی