یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )

پزشکان فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )

دکتر علی منافی
  • دکتر علی منافی

  • فوق تخصص:
    فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )
  • تهران - بزرگراه مدرس - خیابان ظفر - بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر
دکتر بهزاد حقیقی
  • دکتر بهزاد حقیقی

  • فوق تخصص:
    فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )
  • تهران - بزرگراه مدرس - خیابان ظفر - بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر
2 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها