یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )

بهترین فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )

دکتر بهزاد حقیقی
  • دکتر بهزاد حقیقی

  • تخصص:

    فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )

  • تهران - بزرگراه مدرس - خیابان ظفر - بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر
دکتر علی منافی
  • دکتر علی منافی

  • تخصص:

    فوق تخصص آی سی یو کودکان ( مراقبت های ویژه )

  • تهران - بزرگراه مدرس - خیابان ظفر - بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر