یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دندانپزشک عمومی
مرکزی

بهترین دندانپزشک عمومی مرکزی

دکتر رسول دیزج خلیلی
 • دکتر رسول دیزج خلیلی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • مرکزی - اراک - سه راه ارامنه - خیابان شکرایی - ساختمان فارابی - واحد 7
دکتر سیدعبدالحجه علوی
 • دکتر سیدعبدالحجه علوی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • اراک - شازند - خیابان امام - جنب داروخانه شفا - کلینیک دندانپزشکی مهر
دکتر مهسا ایمانیان
 • دکتر مهسا ایمانیان

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • مرکزی - اراک - خیابان امام - جنب داروخانه شفا - کلینیک دندانپزشکی مهر - (تهران بیمارستان میلاد)
دکتر محمود شاهرخی
 • دکتر محمود شاهرخی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • مرکزی - محلات - خیابان امام خمینی - کوچه شهید بهبوده - کدپستی: 3781988864
دکتر محمد حسن غلامیان
دکتر ابوالفضل مشایخی
دکتر ساجده مشتاق
 • دکتر ساجده مشتاق

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان مرکزی ، شهرستان ساوه ، خیابان امام ، کوچه صالحی ، ساختمان عماد ، طبقه چهارم
دکتر امیر صدری
 • دکتر امیر صدری

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان مرکزی، شهر اراک، خیابان امام خمینی، ساختمان تیموری
دکتر آدنا پانگان
دکتر بابک بابایی
 • دکتر بابک بابایی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان مرکزی، شهر اراک، انتهای خیابان مخابرات، جنب ساختمان پزشکان ایران