یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دندانپزشک عمومی
کرمانشاه

بهترین دندانپزشک عمومی استان کرمانشاه

دکتر اله رضا شاه محمدی
دکتر سید رکن الدین کریمی
دکتر فریدون نعمتی
 • دکتر فریدون نعمتی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کرمانشاه - چهارراه مدرس (اجاق) - خیابان پزشکان - پلاک 80
دکتر سهیل ملک نیازی
 • دکتر سهیل ملک نیازی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کرمانشاه - خیابان نوبهار - کوچه 115 - پلاک 60 - طبقه اول - واحد دوم
دکتر بهروز سلیمی منصوری
 • دکتر بهروز سلیمی منصوری

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کرمانشاه - 22 بهمن - سی متری اول - چهاراه نوبهار - به سمت میدان هفده شهریور - ساختمان دیپلمات - طبقه اول - واحد 3
دکتر سهراب صادقی
 • دکتر سهراب صادقی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - ابتدای خیابان حاج محمد تقی اصفهانی - ساختمان رازی - طبقه دوم
دکتر یزدان الفتی
دکتر سید حمید رضا نوربخش
دکتر کیوان ابکایی
دکتر نوراله طهوری
 • دکتر نوراله طهوری

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کرمانشاه - اسلام آباد غرب - خیابان طالقانی - جنب داروخانه دکتر کابلی (جنب بانک کشاورزی)