یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فارس
رادیولوژی و سونوگرافی

پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی فارس

کریم وصال
  • کریم وصال

  • تخصص:
    رادیولوژی و سونوگرافی
  • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان نمازی
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها