گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص قلب و عروق
اصفهان

پزشکان

دکتر حمید بیگ دلیان
  • دکتر حمید بیگ دلیان

  • تخصص:

    فوق تخصص قلب و عروق

  • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان گلزار، خیابان شیخ علی خان، پلاک 139
دکتر سید محمدعلی صدرعاملی
دکتر محسن میرمحمدصادقی