یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص عفونی کودکان
گیلان

بهترین فوق تخصص عفونی کودکان گیلان

دکتر مجید اصغرزاده
  • دکتر مجید اصغرزاده

  • تخصص:

    فوق تخصص عفونی کودکان

  • رشت کلینیک فوق تخصصی بیمارستان 17 شهریور رشت کلینیک بعثت خیابان حاجی آباد