یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص عفونی کودکان
فارس

بهترین فوق تخصص عفونی کودکان فارس

دکتر غلامرضا پولادفر
دکتر اسماعیل صادقی
 • دکتر اسماعیل صادقی

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، کوچه 47، ساختمان فیروزه، طبقه سوم، واحد 1
دکتر عبدالوهاب البرزی
دکتر غلامرضا پولادفر
 • دکتر غلامرضا پولادفر

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع)
دکتر محمد رحیم کدیور
 • دکتر محمد رحیم کدیور

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع)
دکتر محمد کریمی
 • دکتر محمد کریمی

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، کوچه شهید عبائیان، طبقه سوم