یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
یزد

بهترین فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی یزد

دکتر عباس تقویه
  • دکتر عباس تقویه

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

  • استان یزد، شهر یزد، بلوار منتظرقائم، چهارراه مهدیه، جنب داروخانه دکتر امامزاده ای