یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
خراسان رضوی

بهترین دکتر فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی خراسان رضوی

دکتر ابوالقاسم باقرزاده
  • دکتر ابوالقاسم باقرزاده

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، سه راه راهنمایی، ساختمان میلاد
دکتر محمدعلی گرایی
  • دکتر محمدعلی گرایی

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان محتشمی