یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان
قزوین

بهترین فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان قزوین

دکتر سعید طرلان
  • دکتر سعید طرلان

  • تخصص:

    متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

  • استان قزوین، شهر قزوین، فردوسی شمالی، ساختمان پزشکان دهخدا