یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان آذربایجان شرقی

دکتر احد میدیا
 • دکتر احد میدیا

 • تخصص:

  فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی، سه راه گلباد، جنب مرکزتصویربرداری پزشکی حافظ
دکتر حسین یزدانی
 • دکتر حسین یزدانی

 • تخصص:

  فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ طالقانی،روبروی مصلی ،ساختمان پزشکان شهریار
دکتر سعید اصلان آبادی
 • دکتر سعید اصلان آبادی

 • تخصص:

  فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی، نبش گلگشت، ش طوبی