یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص کلیه کودکان ( نفرولوژی )
بوشهر

بهترین فوق تخصص کلیه کودکان(نفرولوژی ) بوشهر

دکتر خدیجه قاسمی
  • دکتر خدیجه قاسمی

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص کلیه کودکان ( نفرولوژی )

  • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان یادگار امام ، ساختمان پزشکان نور