یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی و درمان ریشه دندان
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص جراحی و درمان ریشه دندان خراسان رضوی

دکتر پری‌ قاضیانی‌
  • دکتر پری‌ قاضیانی‌

  • تخصص:

    متخصص جراحی و درمان ریشه دندان

  • خراسان رضوی - مشهد - میدان فلسطین - بلوار شهید منتظری ( تلویزیون ) - بین منتظری 5 و 7 - شماره 50