یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های گوارش کبد و آندوسکوپی کودکان فارس

دکتر محمود حقیقت
 • دکتر محمود حقیقت

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان ساحلی غربی، میدان دانشجو، ساختمان 2000، طبقه اول
دکتر سید محسن دهقانی
 • دکتر سید محسن دهقانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع) , درمانگاه مادر و کودک غدیر
دکتر فرانک دهقانی
 • دکتر فرانک دهقانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان اردیبهشت، روبروی دفتر روزنامه نیم نگاه بیمارستان ام آر آی (مرکزی شیراز) , بیمارستان شهید دستغیب
دکتر محمد صادق هنرپیشه
 • دکتر محمد صادق هنرپیشه

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان قصر دشت، خیابان رحمت آباد، گودگری، ساختمان بزرگمهر، طبقه دوم
دکتر محمد هادی ایمانیه
 • دکتر محمد هادی ایمانیه

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی, درمانگاه امام رضا (ع)
دکتر مژگان زحمتگشان
 • دکتر مژگان زحمتگشان

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع)
دکتر ناصر هنر
 • دکتر ناصر هنر

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع)