یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

بهترین دکتر پزشکی اجتماعی

دکتر هرمز گرجی
 • دکتر هرمز گرجی

 • تخصص:

  متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 • استان فارس، شهر شیراز، بلوارابوذرغفاری روبروداروخانه دکترطباطبائی
دکتر هرمز گرجی مخصوص
 • دکتر هرمز گرجی مخصوص

 • تخصص:

  متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان 10متری شیخ علی چوپان، ابوذر غفاری، کوچه 2
دکتر هوشنگ ثابت سعیدی
دکتر ایرج محبی
 • دکتر ایرج محبی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی
دکتر حسن رحمتی
 • دکتر حسن رحمتی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی 2 پتروشیمی
دکتر سیروس اسکندری
 • دکتر سیروس اسکندری

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان ولیعصر و سینما فلسطین، پلاک 10
دکتر شهروز شمسی زاده
 • دکتر شهروز شمسی زاده

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
دکتر صمد قضایی
 • دکتر صمد قضایی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران
دکتر علی قاسمی
 • دکتر علی قاسمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر شهر ری، خیابان پروین، میدان باغ پسته 1، امداد پزشکی امام صادق
دکتر محسن پورحسن
 • دکتر محسن پورحسن

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی پتروشیمی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری