یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشکی اجتماعی
آذربایجان غربی

بهترین متخصص پزشکی اجتماعی آذربایجان غربی

دکتر ایرج محبی
  • دکتر ایرج محبی

  • تخصص:

    متخصص پزشکی کار

  • استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پزشکی اجتماعی