یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
آذربایجان شرقی
پزشکی اجتماعی

پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی آذربایجان شرقی

حسن رحمتی
  • حسن رحمتی

  • تخصص:
    متخصص پزشکی کار
  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی 2 پتروشیمی
محسن پورحسن
  • محسن پورحسن

  • تخصص:
    متخصص پزشکی کار
  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی پتروشیمی
2 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها