یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
قزوین

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های گوارش کبد و آندوسکوپی قزوین

دکتر رسول صمیمی
  • دکتر رسول صمیمی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

  • استان قزوین، شهر قزوین، خ نادری، آزمایشگاه فرزام، ساختمان پزشکان مهرگان
دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی
دکتر علی زرگر
  • دکتر علی زرگر

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

  • استان قزوین، شهر قزوین، خیام حنوبی، ساختمان پزشکان نیما