یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های گوارش کبد و آندوسکوپی فارس

دکتر فرزاد هوشداران
 • دکتر فرزاد هوشداران

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، جنب بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان گروه پزشکی امید
دکتر امیراحمد مستغنی
 • دکتر امیراحمد مستغنی

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، خ اردیبهشت حدفاصل 20متری سینما سعدی وباغشاه
دکتر امیر احمد مستغنی
 • دکتر امیر احمد مستغنی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان اردیبهشت، بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)، ساختمان داروخانه پاسکال، طبقه دوم
دکتر حسین دامنگیر
 • دکتر حسین دامنگیر

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پارسیان، طبقه سوم
دکتر رامین نیکنام
 • دکتر رامین نیکنام

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
دکتر سید علیرضا هاشمی
 • دکتر سید علیرضا هاشمی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه حکیم
دکتر سید کاظم حسینی اصل
 • دکتر سید کاظم حسینی اصل

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
دکتر سید محمد کاظم حسینی
 • دکتر سید محمد کاظم حسینی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
دکتر علیرضا تقوی
 • دکتر علیرضا تقوی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید مطهری
دکتر علیرضا رحیمی
 • دکتر علیرضا رحیمی

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان فارس ، شهرستان شیراز ، خیابان زند ، روبروی دانشکده مهندسی یک ، ساختمان یاس ، طبقه چهارم