یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
خراسان شمالی

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های گوارش کبد و آندوسکوپی خراسان شمالی

دکتر سید جواد پورنقی
  • دکتر سید جواد پورنقی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

  • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، خ،شریعتی جنوبی، کوچه دکتر حکمتی،انتهای کوچه