یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
خراسان رضوی

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های گوارش کبد و آندوسکوپی خراسان رضوی

دکتر مهدی افضل آقایی
 • دکتر مهدی افضل آقایی

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی- مشهد- بلوار کوثر- بین کوثر 2 و4- ساختمان پزشکان فارابی- طبقه دوم
دکتر امید قنائی
 • دکتر امید قنائی

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، چمران 6.2 ( گلستان شرقی ) ، ساختمان پزشکان آپادانا ، طبقه چهارم
دکتر فرهاد برازنده نویری
 • دکتر فرهاد برازنده نویری

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، خیابان احمد آباد ، خیابان عارف 2 ، روبروی ام آر آی عارف ، ساختمان 1/30 ، طبقه دوم
دکتر احمد خسروی
 • دکتر احمد خسروی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، محتشمی
دکتر حسن‌ سعادت‌ نیا
 • دکتر حسن‌ سعادت‌ نیا

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، خ‌عارف‌5
دکتر حسن‌ وثوقی نیا
 • دکتر حسن‌ وثوقی نیا

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کلاهدوز
دکتر خسرو نوربخش‌
 • دکتر خسرو نوربخش‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، نبش‌عارف‌
دکتر داود شریفی
 • دکتر داود شریفی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، اول‌پرستار
دکتر سعید یزدچیان‌
 • دکتر سعید یزدچیان‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، قبل‌م‌ تقیآباد
دکتر شهین‌ سعادتیان‌
 • دکتر شهین‌ سعادتیان‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، بین‌پاستوروقائم‌