یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )
اصفهان

بهترین فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان(اندوکرینولوژی) اصفهان

دکتر مهین هاشمی پورزواره
  • دکتر مهین هاشمی پورزواره

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )

  • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر،ساختمان 152