یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر پزشکی فیزیکی و توانبخشی آذربایجان شرقی

دکتر مهسا زالی
دکتر اسماعیل محمدی پاینده
 • دکتر اسماعیل محمدی پاینده

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، تقاطع طالقانی، س امروز
دکتر بابک کلاهی
 • دکتر بابک کلاهی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی، اول گلباد، س پزشکان امین
دکتر حسن حسنی
 • دکتر حسن حسنی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید،روبروی آموزش و پرورش
دکتر خلیل ملکی
 • دکتر خلیل ملکی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، س آبان
دکتر سید علی مدینه ای
 • دکتر سید علی مدینه ای

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، جنب داروخانه بقراط، ساختمان آبان
دکتر فاطمه حمدی پور
 • دکتر فاطمه حمدی پور

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، اول خ طالقانی، روبروی مصلی، س پزشکان شهریار
دکتر محمد انعامی
 • دکتر محمد انعامی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، بین طالقانی وشریعتی، جنب کوچه مسگرها، پ73
دکتر یعقوب عبدوی
 • دکتر یعقوب عبدوی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه3
دکتر پروین انتشاریون
 • دکتر پروین انتشاریون

 • تخصص:

  متخصص فیزیولوژی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، چهارراه نادر، درمانگاه پاستورنو، طبقه چهارم
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی