یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
اصفهان

بهترین فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) اصفهان

دکتر روح اله نریمانی
 • دکتر روح اله نریمانی

 • تخصص:

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • اصفهان : کلینیک بیمارستان محمد منتظری نجف
  اصفهان : کلینیک بیمارستان اشرفی خمینی
  اصفهان: کلینیک بیمارستان 9 دی منظریه
  اصفهان ‌: کلینیک بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان
  اصفهان: کلینیک بیمارستان امین اصفهان
دکتر پوریا همدانی
دکتر علی کچویی
 • دکتر علی کچویی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ آمادگاه ،ساختمان گلدیس
دکتر محمداسماعیل اکبری
 • دکتر محمداسماعیل اکبری

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، وزارت بهداشت و درمان
دکتر محمدرضا میرزایی
 • دکتر محمدرضا میرزایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان مجتمع پزشکی میلاد
دکتر منصور سیاوش دستجردی
 • دکتر منصور سیاوش دستجردی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، چهارراه فلسطین،ساختمان حکیم،طبقه دوم
دکتر منوچهر محمد بیگی
 • دکتر منوچهر محمد بیگی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، اماذگاه مجتمع گلدیس
دکتر نادر طاهری
 • دکتر نادر طاهری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی،روبروی بنیادشهید،ساختمان 21
دکتر جعفر شادی
 • دکتر جعفر شادی

 • تخصص:

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر کاشان، چهار راه آیت الله کاشانی بیمارستان نقوی