یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص ریه
خوزستان

بهترین فوق تخصص ریه خوزستان

دکتر حشمت الله توکل
دکتر سید حمید برسی
  • دکتر سید حمید برسی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص ریه

  • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان امام خمینی، بخش ریه