drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )
قزوین

بهترین دکتر متخصص جراحی مغز و اعصاب نوروسرجری قزوین

دکتر سید محسن حسنی بزری
  • دکتر سید محسن حسنی بزری

  • تخصص:

    متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

  • استان قزوین، شهر قزوین، فردوسی،جنب آزمایشگاه رازی
دکتر سید مهران مولوی شیرازی
دکتر مسعود پوستی
  • دکتر مسعود پوستی

  • تخصص:

    متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

  • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی شرقی، ساختمان پزشکان شهریار