یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بوشهر
بیهوشی و مراقبت های ویژه

پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه بوشهر

دکتر علیرضا سعدآبادی
 • دکتر علیرضا سعدآبادی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر - شهر برازجان - ساختمان نوید 2 - طبقه 3
منصور دشتیانه
 • منصور دشتیانه

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان دی
عبدالخضر زرین آبادی
 • عبدالخضر زرین آبادی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، میدان امام ، روبروی استانداری ، ساختمان پزشکان ابوالفضل
ابراهیم مهرور
 • ابراهیم مهرور

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، جنب کالای پزشکان بوعلی ، ساختمان پزشکان پاسارگاد
فرزانه عطاری
 • فرزانه عطاری

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، جنب کالای پزشکان بوعلی ، ساختمان پزشکان پاسارگاد
سعید سید کاظمی
 • سعید سید کاظمی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، ساختمان بانک پارسیان
امیر حدائق
 • امیر حدائق

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، روبروی یگان ویژه سابق ، ساختمان پزشکان پارس
حمیدرضا طاهرنیا
 • حمیدرضا طاهرنیا

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، جنب کالای پزشکان بوعلی ، ساختمان پزشکان پاسارگاد
8 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها