drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بیهوشی و مراقبت های ویژه
کرمانشاه

بهترین دکتر بیهوشی و مراقبت های ویژه کرمانشاه

دکتر احمد خانعلی زاده
 • دکتر احمد خانعلی زاده

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بیمارستان پرندیان
دکتر احمدرضا نبوی
 • دکتر احمدرضا نبوی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بیمارستان امام حسین ( ع )
دکتر امین ساسان
 • دکتر امین ساسان

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر اسلام آباد غرب، میدان امام
دکتر حسین اکبری
 • دکتر حسین اکبری

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، جنب مسجد حاج محمحدتقی اصفهانی، ساختمان مهرگان، طبقه دوم
دکتر رحیم جهانبخش نقده
دکتر شهاب راستی
 • دکتر شهاب راستی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، خیابان معلم، روبروی تامین اجتماعی
دکتر شهریار سعیدی
 • دکتر شهریار سعیدی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بیمارستان امام حسین ( ع )
دکتر عباس امیری نژاد
 • دکتر عباس امیری نژاد

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بیمارستان بیستون
دکتر علیرضا سلیمی
 • دکتر علیرضا سلیمی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بیمارستان بیستون
دکتر علیرضا محمودی
 • دکتر علیرضا محمودی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بیمارستان بیستون
مشاوره انلاین با بهترین متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه