یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بیهوشی و مراقبت های ویژه
قم

بهترین دکتر بیهوشی و مراقبت های ویژه قم

دکتر ابوالفضل مقدس زاده
دکتر عباس اشراقی
  • دکتر عباس اشراقی

  • تخصص:

    متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

  • استان قم، شهر قم، امام جنب داروخانه امیر کبیر
مشاوره انلاین با بهترین متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه