یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فارس
بیهوشی و مراقبت های ویژه

پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه فارس

ابوالحسن فدایی
 • ابوالحسن فدایی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه مادر و کودک غدیر
احتشام اوحدی
 • احتشام اوحدی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، بین چهارراه مشیر فاطمی و سه راه نمازی
احسان سامی
 • احسان سامی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان پارس
احمد اکبرزاده یزدی
 • احمد اکبرزاده یزدی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان اردیبهشت
احمد رضا توکلیان
 • احمد رضا توکلیان

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان قطب الدین
اردشیر دیالمه
 • اردشیر دیالمه

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان اردیبهشت , بیمارستان فرهمند فر
افشین امینی
 • افشین امینی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
الهه الهیاری
 • الهه الهیاری

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • فوق تخصص:
  فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , بیمارستان کوثر , بیمارستان نمازی
آصف پرویز کاظمی
 • آصف پرویز کاظمی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
بدر الزمان زمانی
 • بدر الزمان زمانی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شرکت نفت 1
بیژن علیرضایی
 • بیژن علیرضایی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان کسری
جمشید رحمتی
 • جمشید رحمتی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان نمازی
جهانشاه کریمی
 • جهانشاه کریمی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان شهر
جواد شهراسبی
 • جواد شهراسبی

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان شهید دکتر بهشتی
جواد صدری
 • جواد صدری

 • تخصص:
  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
 • فوق تخصص:
  فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق
 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان حافظ
68 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها