یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بیهوشی و مراقبت های ویژه
فارس

بهترین دکتر بیهوشی و مراقبت های ویژه فارس

دکتر ابوالحسن فدایی
 • دکتر ابوالحسن فدایی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه مادر و کودک غدیر
دکتر احتشام اوحدی
 • دکتر احتشام اوحدی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، بین چهارراه مشیر فاطمی و سه راه نمازی
دکتر احسان سامی
 • دکتر احسان سامی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان پارس
دکتر احمد اکبرزاده یزدی
دکتر احمد رضا توکلیان
دکتر اردشیر دیالمه
 • دکتر اردشیر دیالمه

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان اردیبهشت , بیمارستان فرهمند فر
دکتر افشین امینی
 • دکتر افشین امینی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
دکتر آصف پرویز کاظمی
 • دکتر آصف پرویز کاظمی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
دکتر بدر الزمان زمانی
دکتر بیژن علیرضایی
 • دکتر بیژن علیرضایی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان کسری
مشاوره انلاین با بهترین متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه