یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
اصفهان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل اصفهان

دکتر امیر حسین سالاری
 • دکتر امیر حسین سالاری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، امادگاه ساختمان سپاهان بلوک 4 طبقه اول
دکتر پیمان متقی
 • دکتر پیمان متقی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ توحیدمیانی،جنب داروخانه دی
دکتر حمیدرضا موسوی
 • دکتر حمیدرضا موسوی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، امادگاه ساختمان سینا طبقه 4
دکتر زهرا موبدی
 • دکتر زهرا موبدی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، دروازه شیراز،خیابان چهارباغ بالا،کوچه مسجدالرضا،ساختمان 99،واحد 31
دکتر سید محمد ابراهیم عریضی اصفهانی
دکتر مهدی سبط روضاتی
 • دکتر مهدی سبط روضاتی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شمس ابادی جنب بیمارسان عیسی ابن مریم مجتمع مریم طبقه اول