یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
اصفهان

بهترین متخصص چشم (افتالمولوژی) اصفهان

دکتر علی عباس شعبانی
 • دکتر علی عباس شعبانی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر،روبروی بیمارستان صدوقی ،ساختمان میرداماد
دکتر علی قاسمی
 • دکتر علی قاسمی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ چهارباغ بالا ساختمان اسکان
دکتر علیرضا اشتری لرکی
 • دکتر علیرضا اشتری لرکی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ چهارباغ بالا،مجتمع پارسیان طبقه سوم
دکتر علیرضا زندی
 • دکتر علیرضا زندی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ آمادگاه ساختمان گلدیس
دکتر علیرضا مزروعی سبدانی
دکتر غلامحسین فروغی دهنوی
دکتر غلامعلی نادریان
 • دکتر غلامعلی نادریان

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان بزرگمهر، روبروی بیمارستان صدوقی، ساختمان میرداماد، طبقه 3، پلاک 13
دکتر فاطمه نصیری طوسی
دکتر فتحیه مجلسی
 • دکتر فتحیه مجلسی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ فردوسی پلاک 24
دکتر فرزان کیان ارثی
 • دکتر فرزان کیان ارثی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان ط اول واحد5