یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
یزد
متخصص چشم (افتالمولوژی)

پزشکان متخصص چشم (افتالمولوژی) یزد

بمانعلی عاملی شهباز
 • بمانعلی عاملی شهباز

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، ساختمان پزشکی رازی
جلال فلاح تفتی
 • جلال فلاح تفتی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، میدان آزادی، ابتدای بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان ابن سینا
سید علی محمد میرآتشی یزدی
عباس ناظمیان یزدی
 • عباس ناظمیان یزدی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
علی اکبر انتظارقایم
محمد عبدلی
 • محمد عبدلی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
محمدتقی شاکری
 • محمدتقی شاکری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
محمدحسین راسخی نژاد
محمدرضا بشارتی
 • محمدرضا بشارتی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان رازی
محمدرضا شجاعی
 • محمدرضا شجاعی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، روبروی زایشگاه بهمن
مریم اردکانیان
 • مریم اردکانیان

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان یزد، شهر یزد، میدان شهید بهشتی، خیابان فرخی، ابتدای کوچه دادگستری
11 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها