یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
یزد

بهترین دکتر متخصص چشم افتالمولوژی یزد

دکتر زهرا فرزین وش
دکتر بمانعلی عاملی شهباز
دکتر جلال فلاح تفتی
 • دکتر جلال فلاح تفتی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان یزد، شهر یزد، میدان آزادی، ابتدای بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان ابن سینا
دکتر سید علی محمد میرآتشی یزدی
دکتر عباس ناظمیان یزدی
دکتر علی اکبر انتظارقایم
دکتر محمد عبدلی
 • دکتر محمد عبدلی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
دکتر محمدتقی شاکری
 • دکتر محمدتقی شاکری

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
دکتر محمدحسین راسخی نژاد
دکتر محمدرضا بشارتی
 • دکتر محمدرضا بشارتی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان رازی