یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
هرمزگان

بهترین متخصص چشم (افتالمولوژی) استان هرمزگان

دکتر احمد مقدسی فر
دکتر اسداله گل بابایی
دکتر امیر جمشیدی
  • دکتر امیر جمشیدی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی )

  • استان هرمزگان، شهر بندر عباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، ساختمان مارال، طبقه 5
دکتر عبدالرضا مقصودی شوریجه
دکتر ناصر سلیمانی
دکتر هاشم شادمان قادر آبادی
دکتر وحید رضا حکمت
دکتر سیدعلی بنی هاشمی
  • دکتر سیدعلی بنی هاشمی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی )

  • استان هرمزگان، شهر بندر عباس، بندرعباس ، خیابان مرادی نبش خیابان کازرونی ساختمان سبز