یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
هرمزگان
متخصص چشم (افتالمولوژی)

پزشکان متخصص چشم (افتالمولوژی) هرمزگان

احمد مقدسی فر
اسداله گل بابایی
امیر جمشیدی
 • امیر جمشیدی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان هرمزگان، شهر بندر عباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، ساختمان مارال، طبقه 5
عبدالرضا مقصودی شوریجه
ناصر سلیمانی
 • ناصر سلیمانی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان هرمزگان، شهر بندر عباس،
هاشم شادمان قادر آبادی
وحید رضا حکمت
 • وحید رضا حکمت

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان هرمزگان، شهر بندر عباس،
سیدعلی بنی هاشمی
 • سیدعلی بنی هاشمی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان هرمزگان، شهر بندر عباس، بندرعباس ، خیابان مرادی نبش خیابان کازرونی ساختمان سبز
8 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها