یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
مازندران

بهترین دکتر متخصص چشم افتالمولوژی مازندران

دکتر اسد الله فرخ فر
 • دکتر اسد الله فرخ فر

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر ساری، خ قارن، بالای داروخانه دکتر اذربخش مجتمع کسری
دکتر بابک ده سروی
 • دکتر بابک ده سروی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر آمل، خ 17 شهریور مجتمع سپهر
دکتر بیژن عظمیی
 • دکتر بیژن عظمیی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر چالوس، خ گلسرخی ساختمان پزشکان یاس
دکتر ستاره شمالی
 • دکتر ستاره شمالی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر قائمشهر، خ بابل کوچه تیر مجتمع دکتر گرجی طبقه اول
دکتر سید جلال مهدی پور
 • دکتر سید جلال مهدی پور

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر قائمشهر، خ بابل،ساختمان پزشکان بوعلی
دکتر سید محمد حسین عماد
دکتر شیروان دارایی
 • دکتر شیروان دارایی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر قائمشهر، خ بابل کوچه دستوریان مجتمع تندیس طبقه اول
دکتر علی قدیری لنگری
 • دکتر علی قدیری لنگری

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر ساری، خیابان فرهنگ،ساختمان شهریار3،واحد512
دکتر علی مقصودلو
 • دکتر علی مقصودلو

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر آمل، خ17شهریور ساختمان شمال طبقه اول
دکتر علی مکارمی
 • دکتر علی مکارمی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان مازندران، شهر بابل، میدان کشوری،روبروی پاساژ تفرشی،ساختمان پزشکان مهر،طبقه3،واحد12