یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
گلستان

بهترین متخصص چشم (افتالمولوژی) استان گلستان

دکتر آرمان مولازاده
دکتر بهمن جامی
دکتر رکسانا یوسفیان
دکتر عذرا حداد
  • دکتر عذرا حداد

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی )

  • استان گلستان، شهر گرگان، خ ولیعصرعدالت 1
دکتر فرهاد ذبیحی
دکتر ماندانا کلیشادی
  • دکتر ماندانا کلیشادی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی )

  • استان گلستان، شهر گرگان، جنب سینما کاپری،ساختمان میرداماد
دکتر محمدرضا ستارزاده
دکتر مهرداد کریمی