یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
کرمانشاه

بهترین متخصص چشم (افتالمولوژی) استان کرمانشاه

دکتر احمد شریعتی
 • دکتر احمد شریعتی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، میدان کاشانی
دکتر بهرام ایزدی
دکتر بهرام گروسی
 • دکتر بهرام گروسی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، پارکینگ شهرداری خ مویدساختمان آتیه ط3
دکتر جهانشاه امینی
 • دکتر جهانشاه امینی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، سه راه دکتر شریعتی، پاساژ سریری
دکتر رحمان نظری
 • دکتر رحمان نظری

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان کرمانشاه، شهر اسلام آباد غرب،
دکتر سید احمد شریعتی
دکتر سید منوچهر حیدری
دکتر سید علی اکبر انتظارقایم
دکتر شهریار شمس شعاعی
دکتر عبدالحمید لعل بخش