یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کرمانشاه
متخصص چشم (افتالمولوژی)

پزشکان متخصص چشم (افتالمولوژی) کرمانشاه

احمد شریعتی
 • احمد شریعتی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، میدان کاشانی
بهرام ایزدی
 • بهرام ایزدی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه،
بهرام گروسی
 • بهرام گروسی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • فوق تخصص:
  فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، پارکینگ شهرداری خ مویدساختمان آتیه ط3
جهانشاه امینی
 • جهانشاه امینی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، سه راه دکتر شریعتی، پاساژ سریری
رحمان نظری
 • رحمان نظری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر اسلام آباد غرب،
سید احمد شریعتی
سید منوچهر حیدری
 • سید منوچهر حیدری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، خیابان پارکینگ شهرداری
سید علی اکبر انتظارقایم
 • سید علی اکبر انتظارقایم

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، خیابان پارکینگ شهرداری، ساختمان ولیعصر
شهریار شمس شعاعی
 • شهریار شمس شعاعی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، خیابان پارکینگ شهرداری
عبدالحمید لعل بخش
 • عبدالحمید لعل بخش

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، خیابان آیت اله کاشانی
عبدالعی شریفی
 • عبدالعی شریفی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه،
فریباشیخی شوشتری
محمدعلی صنعتی
 • محمدعلی صنعتی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه،
محمود مبلغی
 • محمود مبلغی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه،
محمود مبلغی
 • محمود مبلغی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان کرمانشاه، شهر اسلام آباد غرب، میدان امام خمینی
21 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها