یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
قزوین
متخصص چشم (افتالمولوژی)

پزشکان متخصص چشم (افتالمولوژی) قزوین

پریسا پرکار رضایی
 • پریسا پرکار رضایی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر قزوین، خیام،ساختمان پزشکان پاستور
حسین یوسفی جوردهی
 • حسین یوسفی جوردهی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر قزوین، سه راه خیام،مجتمع چهلستون
حمید مرآت
 • حمید مرآت

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر قزوین، فردوسی،ساختمان البرز
حمیده شنازندی
 • حمیده شنازندی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر تاکستان، امام، روبروی اداره پست ساختمان پزشکان امین
محسن تبریزی
 • محسن تبریزی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر قزوین، خیابان فردوسی،سه راه شهرداری
محمد انوری آذر
 • محمد انوری آذر

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی شرقی، ساختمان استاد شهریار
محمد مزارعی
 • محمد مزارعی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص شبکیه
 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی،ساختمان بوعلی
مسعود طارمی
 • مسعود طارمی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان قزوین، شهر قزوین، فردوسی، ساختمان پزشکان حشمت
8 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها