یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
سیستان و بلوچستان
متخصص چشم (افتالمولوژی)

پزشکان متخصص چشم (افتالمولوژی) سیستان و بلوچستان

امیر مسعود سالاری
 • امیر مسعود سالاری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، امیرالمومنین 11
حبیب اله زنجانی
 • حبیب اله زنجانی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ مصطفی خمینی بین شریعتی و امیرالمومنین جنب بانک مسکن
خداداد اسدی
 • خداداد اسدی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر ایرانشهر، خ مولوی روبروی سردخانه
رحمان نظری
 • رحمان نظری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، خ بعثت جنب داروخانه سیستان مرکز جراحی حکیم
سیامک دلفزای باهر
 • سیامک دلفزای باهر

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، خ بعثت طبقه همکف کلینیک حکیم
سیمین قاسمی
 • سیمین قاسمی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، فلکه خیام،ساختمان پرشکان میلاد
علی هاشملو
 • علی هاشملو

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر ایرانشهر، نور جنوبی طبقه فوقانی داروخانه
علیرضا مالکی
 • علیرضا مالکی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ خیام مرکز جراحی شفا
فیض محمد ریگی
 • فیض محمد ریگی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ امیرالمومنین 8 ساختمان پزشکان امیرالمومنین
محمد اریش
 • محمد اریش

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان مدرس ساختمان آتیه
محمدحسین ولیداد
 • محمدحسین ولیداد

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیام 10 کلینیک خیام
محمدرضا روحانی
 • محمدرضا روحانی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، میدان مشاهیر اول بلوار ساختمان پزشکان مشاهیر
محمدرضاروحانی
 • محمدرضاروحانی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، میدان مشاهیر اول بلوار ساختمان پزشکان مشاهیر
محمدنعیم امینی فرد
 • محمدنعیم امینی فرد

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، تقاطع خیام و بهشتی ساختمان مهر طبقه دوم واحد 3
ملک فاضلی
 • ملک فاضلی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر سراوان، خ عدالت بعد از بیمارستان
16 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها