یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
متخصص چشم (افتالمولوژی)

پزشکان متخصص چشم (افتالمولوژی) خوزستان

دکتر سعید خواهشی
 • دکتر سعید خواهشی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • خوزستان - آبادان - خیابان امیری - خیابان پرویزی ( شهریار ) - جنب مرکز تصویربرداری دکتر سدیدی - مجتمع مهرگان واحد 403
آذر بهزادنژاد
 • آذر بهزادنژاد

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، بین خیابان شهید کتانباف و خیابان شهید موسوی، مجتمع خوزستان
سهیلا موسوی
 • سهیلا موسوی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان سعدی، روبروی حسینیه اعظم
سیدرضا طباطبایی
 • سیدرضا طباطبایی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس خ 16 غربی
عباس خان نژاد
 • عباس خان نژاد

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، نبش خیابان کتانباف
عبدالرحیم بغدادی
 • عبدالرحیم بغدادی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس، نبش خیابان 14
عبدالرضا باستانی
 • عبدالرضا باستانی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان شریعتی، جنب سقاخانه، کوچه آریانا
عبدالرضا جانگران نژاد
 • عبدالرضا جانگران نژاد

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش خیابان شهید موسوی مجتمع پزشکی حافظ
عبدالرضا جانگران نژاد
عبدالمجید انصاری
 • عبدالمجید انصاری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی نبش حافظ
علی کثیری
 • علی کثیری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، نبش خیابان کتانباف، ساختمان هیوند
غلامرضا خاتمی نیا
 • غلامرضا خاتمی نیا

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش خیابان شهیدکتانباف
فریدون فرهی
 • فریدون فرهی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، نبش خیابان سعدی
فواد حقی
 • فواد حقی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان مسلم
کمال بهادری
 • کمال بهادری

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان مسلم
36 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها