یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص چشم افتالمولوژی خراسان رضوی

دکتر ابوالقاسم‌ فلسفی
دکتر ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی
دکتر احمد یزدانی بایگی
دکتر محمد حسین احمدیان‌ شالچی
دکتر الیاس‌ شمسی
 • دکتر الیاس‌ شمسی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، 3راه‌جم‌
دکتر امان‌اله‌ کریمی
 • دکتر امان‌اله‌ کریمی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، آزادشهر، امامت‌7 ساختمانکاکتوس‌
دکتر امیرحسن‌ خانی
دکتر جعفر حداد
 • دکتر جعفر حداد

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، بیمارستان گوهرشاد
دکتر جهانگیر فرخ‌
 • دکتر جهانگیر فرخ‌

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوهسنگی، اسدی 6
دکتر جواد حسین زاده
 • دکتر جواد حسین زاده

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوی دکترا، کوچه درمان، پلاک 14