یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص چشم ( افتالمولوژی )
آذربایجان شرقی

بهترین متخصص چشم (افتالمولوژی) استان آذربایجان شرقی

دکتر احمد عمیدفر
 • دکتر احمد عمیدفر

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ شریعتی جنوبی ،کوچه ارک ،روبروی هتل ارک
دکتر اصغر اکبری حامد
 • دکتر اصغر اکبری حامد

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، اول خ طالقانی، روبروی مصلی، س پزشکان شهریار
دکتر باقر رضوان خواه
 • دکتر باقر رضوان خواه

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، روبروی کوچه ارگ، ساختمان 88
دکتر بهزاد غفارلو
 • دکتر بهزاد غفارلو

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شریعتی شمالی،روبروی مسجد(ولیعصر) صمصام خان
دکتر حسن دهقان
 • دکتر حسن دهقان

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شریعتی جنوبی، کوچه ارک، طبقه فوقانی پاساژ ارک
دکتر حسین اخباری شجاعی
 • دکتر حسین اخباری شجاعی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شریعتی جنوبی،کوچه ارک،طبقه فوقانی پاتولوژی فارابی
دکتر حمید اسلامپور
 • دکتر حمید اسلامپور

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ امام ،سه راه طالقانی ،کوچه چایچی ،پ22 ،س پزشکان
دکتر رامین طاعی
 • دکتر رامین طاعی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه دوم
دکتر رحیم نوشاد عباسپور
 • دکتر رحیم نوشاد عباسپور

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ17 شهریورجدید، س صدرا، طبقه زیرزمین
دکتر رسول علیزاده
 • دکتر رسول علیزاده

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور کلینیک فرهنگیان